Sæsonpladser / Fastliggere år 2024

Campingpladsen er åben for fastliggere fra 16/03-2024 – 06/10-2024...

BEMÆRK - Der er kun et begrænset antal sæson pladser ledige! - ring for nærmere information: 75 95 90 41 eller 26 33 12 17

Priser Sæson / Fastliggere

Periode
Pladser
Strand Pladser
Sæsonplads - Hel Sæson
16/03-2024 - 06/10-2024
10.145,-
15.120,-
Sæsonplads - Forårs Sæson
16/03-2024 - 30/06-2024
5.180,-
8.450,-
Sæsonplads - Efterårs Sæson
09/08-2024 - 06/10-2024
3.050,-
4.125,-
 
 
  
Måler Leje - Hel Sæson                        300,-
Måler Leje - Forårs - Sæson
 
 
150,-
Måler Leje - Efterårs - Sæson                               125,-
 
 
 
 
Hund - Hel Sæson
 
 
200,-
Hund - Forårs Sæson
 
 
100,-
Hund - Efterårs Sæson                            100,-
    
Renovation - Hel Sæson  927,-
Renovation - Forårs Sæson  709,-
Renovation - Efterårs Sæson  455,-
    
Fri Vand (bad,køkken,plads) pr. Voksen - Hel Sæson   591,-
Fri Vand (bad,køkken,plads) pr. Voksen - Forårs Sæson  373,-
Fri Vand (bad,køkken,plads)pr.  Voksen - Efterårs Sæson  373,-
Fri Vand (bad,køkken,plads -) Barn - Hel sæson                               261,-
Fri Vand ( bad,køkken, plads ) Barn - Forårs sæson  161,-
Fri Vand ( bad,kækken,plads) Barn - Efterårs sæson                                161,-
 
 
 
 
Alle priser er med forbehold for ændringer
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
    
    
    
    
    
 • Hjemmeboende børn mellem 18-25 år på en sæsonplads koster kr. 900,- excl. vand. 
 • over 25 år betales for overnatning 85 kr pr døgn.  

- Priser på sæsonpladserne omfatter en hustand med hjemmeboende børn indtil 18 år.

Børnebørns kort 2024

 • Fri overnatning af børnebørn op til 14 år. Når man har købt et børnebørnskort, alle overnatninger skal meddeles

Børnebørnskort Kr. 700,-

for at se vores aktuelle musik & aktivitetskalender for 2024 kommer senere

Ordensregler på Hagen Strand Camping

For at alle kan få et dejligt ophold, har vi samlet nogle informationer og ordensregler....

På en campingplads bor der mange mennesker på et begrænset areal. De har alle forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. For at alle kan få et dejligt ophold, har vi samlet nogle informationer og ordensregler. 

 1. Lejrchefen og dennes assistent(er) har ansvaret for ro og orden, og de er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges.
 2. Vi bruger ikke Campingpas mere , dog med gyldig DCU campingpas kan man opnå en rabat på 15% på overnatningen
 3. Alle der går ind på camping pladsen bliver betragtet som dagsgæster. Dagsgæster skal tilmeldes på kontoret. Dagsgæster må benytte campingpladsens faciliteter i tidsrummet 08-23. Gæster der forefindes på pladsen uden for dette tidsrum, vil blive opkrævet overnatningsgebyr.
 4. Vi beder dig vise hensyn over for andre campinggæster, og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. Berusede gæster med dårlig adfærd vil øjeblikkeligt blive bortvist fra pladsen af hensyn til andre gæster. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.
 5.  Dagsgæster må ikke køre ind på pladsen. Chip Kort til bommen er personligt og må ikke udlånes til andre. Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 10 km/t). Vi beder alle tage ekstra hensyn, især omkring kontoret, restauranten og legepladserne. Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 er al motorkørsel på pladsen forbudt. Bemærk, at bommen er lukket i dette tidsrum, og man vil derfor ikke kunne komme ud eller ind. Alkoholkørsel på pladsen vil blive meldt til politiet.
 6. Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
 7. Det er tilladt at grille ved enhedspladsen, dog ikke ved kraftig vind. Grillen må ikke placeres direkte på græsset eller på møbler tilhørende camping pladsen. Der kan lånes fliser til dette ved henvendelse i receptionen. Ved affaldscontainerne er der opstillet en blikspand til grillkul og grillbriketter.
 8. Det er ikke tilladt at ryge i Hagen Strand Camping´s bygninger.
 9. Af hensyn til brandfaren skal der altid være 3m mellem enhederne. Det er dog tilladt at parkere sin bil i mellemrummet. Ved ankomst til pladsen beder vi om, at vores gæster orienterer sig om, hvor brandslukningsmateriellet befinder sig. Der er desuden opsat brandskilte overalt på pladsen, der informerer om forholdsreglerne ved brand. Ved brand eller ulykke ring 112, og informer receptionen/lejrchefen.
 10. Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem - dvs. rene og ryddelige. Dette beder vi jer respektere. Visse afdelinger af de sanitære forhold vil være aflåst i tidsrummet 22-07. Små børn må ikke benytte toiletterne alene. Leg på toiletterne er forbudt. Vi beder forældre tage en snak med børnene, om leg på de rigtige steder, så de forsat kan nyde campingferien. Der vil være rengøring dagligt i køkkenerne og toileterne.
 11. De på pladsen opstillede affaldscontainere skal altid benyttes. Vær med til at gøre noget godt for miljøet – sortér dit affald. Vi har containere til alm. køkkenaffald, pap & papir, flasker  Henkastning af tom emballage, dåser, cigaretstumper eller andet affald på pladsens arealer er ikke tilladt. Området omkring affaldscontainerne er overvåget.
 12. Børns leg med vand, tøjvask, rengøring af grønsager eller lign. ved pladsens officielle vandhaner er ikke tilladt. Bilvask er ikke tilladt,
 13. Lukketiderne på de udendørs legeområder bedes overholdt af hensyn til de omkringliggende gæster. Leg og boldspil må ikke finde sted uden for de udvalgte områder. Spørg lejrchefen hvor! 
 14. Det er tilladt at have hund eller andre kæledyr på pladsen, hvis de ikke er til gene for andre gæster. Ved ophold på egen enhed skal kæledyret ligeledes være i snor og må ikke kunne bevæge sig ud herfra. Efterladenskaber fjernes straks. Dyrene skal holdes i snor og luftes uden for campingpladsen. Må ikke medbringes på toiletterne, køkkenet og baderum
 15. På afrejse dagen skal udlejningsenheden forlades senest kl. 12.00. Hytten og værelser skal senest forlades kl. 11.00. Udlejningsenheden skal forlades i ryddelig og ordentlig stand.
 16. Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens ordensregler, kan være bortvisning